UZBEK

"Чусов кули"

Вилоят махсус тиббий реабилитация маркази шахардан 18 км масофасида жойлашган булиб, беморлар ташкилот транспорти билан аэропорт ва темир йил вокзаларидан етказилади.

Екатеринбург – Урта Уралнинг пойтахти, Россиянинг катта транспорт тугуни булиб, беморларни хар хил регионлардан, шу жумладан  чет элдан хам кабул килади.

Марказ экологик тоза ерда, саноат объектларидан узок масофада - Урал кулларининг бир чиройли киргогида, карагайзорда жойлашган. Тоза хаво, калин урмон,кулнинг тинч манзаралари, артезиан ичиладиган сув – бу хаммаси бирга булиб эрта согайиш ва рухий тикланишга ёрдам беради.

Мувозанатли пархезли овкат билан таъминланади, танлов асосида ресторан овкати такдим этилиши мумкин.

Марказ мехмонлари хизматида: профилактик текшириш, табобат ва дам олиш. Скандинавия пиёда юриш, косметология кабинети, укалашнинг хар хил турлари, ингаляция, талассотерапия, даволаш лойи, тренжёр заллари, сузиш хавзаси иссик артезиан суви ва гидромассаж махсулотлари мавжуд.

Марказда диагностик мониторинг, томирли профилнинг касаллигини дори-дармонлар ва дармонларсиз  билан даволаш утказилади.

"Чусов кули" реабилитация марказида юрак хирургия, нейрохирургия операциялари ва жарохатланишдан кейин булган беморлар кабул килинади.

Марказда юкори малакали хар хил профил мутахассислардан иборат булган куп интизомий булган шифокорлар бригадаси доимий асосида ишлайди. Хусусий план реабилитацияси ишлаб чикарилади. Беморларнинг мухим бир кисми мехнат фаолиятига кайтади.

Марказ мехмонлари хар хил даражали хоналарда жойлашади, шу жумладан «яримлюкс» ва «люкс» классли хоналарда.Бу хоналардан кул томонга хашаматлиманзара очилади.

Сизларнинг сог- саломатингизнинг сакланишига ва янада купайтирилишига ёрдам беришга бизлар хурсандмиз!